Görüntü
Ortodonti Tedavisinde Diş Çekilmesi
Ortodonti fiyatları

Ortodonti tedavisi; diş telleri ile dişlerdeki çapraşıklıkların ve ayrıklıkların, yani dişlerdeki konum bozukluklarının düzeltildiği bir tedavidir. Aşağıdaki videoda ortodonti tedavisinin dişleri nasıl düzelttiğini izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/embed/h5blb3DqZv4

Dişlerdeki çapraşıklığın düzeltilmesi için yere ihtiyaç vardır. Bunda 10 yıl öncesine kadar ihtiyaç duyulan yer kayıtsız şartsız küçük azı dişlerinin çelilmesiyle kazanılıyor ve çapraşık dişler, diş çekiminden arta kalan boşluklara doğru yayılarak sıralanıyordu. Çünkü o dönemlerde ortodontitedavisinde maksat dişlerin hem sağlı sollu hemde altlı üstlü birbirleriyle ideal bir ilişki sağlamasıydı. Yalnız gözardı edilen önemli bir nokta vardrı; ortodonti tedavisi dişlerdeki konum bozukluklarını düzelterek daha güzel bir görünüm sağlarken aynı zamanda hastanın profil görünümünüde değiştiriyordu. Yani hastanın dış görünüşünü, yani dudak yanak gibi yumuşak doku hatlarını da değiştiriyordu. Hatta ortodontinin en büyük otoritelerinden birisi olan Edward  Edwise isimli araştırmacı ortodonti tedavisinin dış görünümü de değiştirdiğini farkederek diş çekimi ile tedavi ettiği profil görünümü bozulan hastalarını ücretsiz olarak tekrar tedavi etmiştir. Peki diş çekimi ile profil görüntüsü arasında nasıl bir ilişki vardır?

 

 Dişlerdeki çapraşıklık diş çekimi yapılmadan tedavi edildiğinde ihtiyaç duyulan yer ön dişlerin ileri doğru itilmesiyle kazanılır. Bu durum dişlerin beslediği dudaklarda kalınlaşmaya sebep olur. Yani hem dişlerinizi düzelttirirken hemde botox yaptırmış gibi olursunuz. Fakat belli bir değerin üstünde ileri itilirse dişlek bir görüntü olur ve hasta dudaklarını kapatamaz. 
  İhtiyaç olmadığında yapılan diş çekimlerinde ise; çapraşık dişler çekim boşluklarına doğru yayılarak düzeleceğinden dişlerde gerileme olur. Bu durum dişlerin beslediği dudaklarda da gerilemeye sebep olur ve profil görünümünde dudaklar bölgesinde göçme olur. Ayrıca dudakların gerginliği azaldığı için dudak çevresinde daha erken yaşta kırışmalar başlar. Dişler geri gittiği için dilin haznesi azalır, bu sebeple ileri yaşlarda da horlama problemi oluşur.
  Kliniğimizde dişler, diş çekimi yapılmadan düzeltilmek esastır. Ama diş çekimi ile vakanın daha güzel bir görünüm ile sonuçlanacağına karar verildiğinde de diş çekimi kaçınılmazdır. Kliniğimizde bu ayrım genellikle diş çekimi yapılmadan tedaviye başlanıp, çekimsiz tedavi yöntemlerinin uygulamasına ihtimal kalmadığında yapılır.
  Ortodontik amaçlı diş çekimi tedavinin kalıcılığı açısından da değerlendirilmelidir. Şöyle ki; tedavi sonunda alt ve üst keser dişlerin arasındaki açı belli değerlerin arasında olmalıdır. Bu açı ideal değerlerin üzerine çıktığında kalıcı bir tedavi olmazken altına indiğinde ise estetik olarak kötü bir görünüm oluşur. Diş çekimi yapılmadan tedavi edildiğinde dişler ileriye doğru giderek keser açılarını artırırlar. Diş çekimi yapılarak tedavi yapıldığında ise dişler geriye doğru giderek keser açılarını azaltırlar.
  Sonuç olarak ortodontik amaçlı diş çekimi ihtiyaç duyulduğunda yapılmalıdır. 
  Önemli olan ortodontik amaçlı diş çekiminin ihtiyaç olup olmadığı analizinin iyi yapılması gerektiğidir. Dişlerdeki çapraşıklığın düzeltilmesi çekimli tedavide çekimsiz tedaviye göre daha kolay olduğu için bazı klinikler çekimli tedaviyi tercih eder. Bu sebeple araştırmalarınızı detaylı yapmanızı ve tedavinizi de güvendiğiniz bir klinikte yaptırmanızı tavsiye ederiz.
 

Share: